• (0216) 465 3837

 • ENG

NEDEN REMSE?

REMSE İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI ;

Hizmetlerimiz, hizmetlerimiz için hedeflediğimiz yüksek kalite politikamız, yerel ve global bir başarı elde etmek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Kurumun kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi:

 • Kuruluşların zaman, insan ve para gibi kaynaklarını en etkin şekilde asıl işlerine yönlendirmeleri gerekmektedir.
 • Kendileri için destek hizmeti olan işlere ne kadar az zaman, insan ve para harcarlarsa kendi işlerinde o kadar verim ve güç kullanım olanakları doğar.

Kurumun verimliliğinin artması, maliyetlerinin düşmesi ile kendi alanlarında rekabet üstünlüğü elde etmesi:

 • Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı eğer kurumun asıl işleri daha doğru, daha kısa sürede yapılır hale gelir ise kurumda bir verimlilik elde edilir.
 • Verimliliğin artması para, zaman gibi taban maliyetlerin düşmesi verim ve iş gücünün ve karlılık oranının artması anlamına gelir.
 • Bu sayede kurum bir rekabet üstünlüğü elde edecek ve sektöründe mevcudiyetini sürdürmenin yanı sıra hızlı ilerlemeye de fırsat bulabilecektir.

Remse hizmet personelinin tüm sevk ve idaresi,yönetim ve organizasyonunu ve üretimden tüketim noktasına kadar aradaki tüm hizmetleri üstlenerek yürütecek alt yapıya ve güce sahiptir.

HİZMET ARAÇLARINA YATIRIM YAPILMAMASI

 • Hizmetlerin iyi ve verimli ifade edilebilmesi için bazı ek donanımlara ihtiyaç vardır.
 • Koruyucu malzemeler, iş kıyafetleri, telsiz ve teçhizatlar devriye kontrol sistemleri ve benzeri bu tip malzemeler sürekli yatırım yapmak daha sonra bakım-onarım takip etmek, teknolojik yenilikleri izlemek ve her seferinde doğru seçimi yapma sıkıntısı ile yaşamaktan kurtulmak kuruluşların avantajı olmaktadır.

Uzmandan hizmet alarak daha fazla verim elde edilmesi

 • Her yapılan iş gibi personel temini, lojistik, güvenlik ve temizlik de uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle hizmet sektöründe REMSE diğer kuruluşlarda edindiği tecrübeleri kuruluşunuzun bu tecrübenin bedelini ödemeden size taşıyabileceği ve bunlardan istifade edilebileceği dikkate alınmalıdır.
 • Uzmanlık sadece yaşananları değil yaşanılabilecekleri de görebilme becerisidir. REMSE'yi diğerlerinden ayıran en önemli etken de hizmet öncesi ve sonrası oluşabilecek riskleri erken analiz edebilme becerisidir.

İnsan kaynaklarının hizmete özel seçim, eğitim, denetim gibi işlerinin aktarılması:

 • Her işi görebilecek yeterliliklerde insan tecrübesi farklıdır. Hizmet sektörü içinde doğru bireyin seçilmesi önemlidir.
 • Vasfı nitelendirilecek bireyler ağır bir fiziki rahatsızlığı yok ise en yapılabilir ve beceri gerektirmeyen iş olarak hizmet sektörünü benimser.
 • REMSE görevini en iyi şekilde yerine getirecek niteliğe sahip personel seçimi, iş eğitimi ve sürekli denetim mekanizması ile nitelikli personel temini sağlar.

GEREKTİKÇE HİZMET ALINMASI

 • Kuruluşlar dönem, dönem daha yoğun veya özel durumlarda personel hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.
 • Dönemsel üretimler, dağıtımlar, çıkışlar, girişler, satışlar kurum içersindeki tadilatlar,özel davet, tören ve açılışlarda personel taleplerini, hizmetlerini geçici olarak artırabilirler.
 • Bu gibi dönemler için bünyelerinde sürekli ek kadro tutmak gibi bir atık kapasite ile uğraşmak zorunda kalmazlar.

PERSONEL VE RESMİ KURUMLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 • REMSE projelerinde istihdam ettiği personelin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlülüklerini harfiyen yerine getirmektedir. SSK bordoları her ay düzenli olarak müşterilerimize gönderilmektedir.

Yıllık İzin ve Hastalık Boşlukları

 • Projede görevlendirilecek olan hizmet personelinin, yasal yıllık izin, hastalık vb. nedenleri ile ortaya çıkacak istem dışı boşluklar REMSE  tarafından iş akışını aksamasına fırsat vermeden geçici olarak personel görevlendirilmesi yapılarak çözümlenmektedir.

İş ve İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti

 • REMSE kendi İş ve İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti politikasına göre, projede çalışan personelinin güvenlik ve emniyet uygulamalarını her zaman maksimum dikkat etmektedir.
 • REMSE ve çalışanları karşılıklı olarak hizmet sözleşmesi süresince İş ve İş Güvenliği Hukuku’ nun gereklerini tam anlamı ile yerine getirmektedir.

PERSONEL VE RESMİ KURUMLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Mali Mesuliyet Sigortası

 • REMSE’nin personelin çalışma esnasın da istemeden vereceği zararları karşılamak amacıyla özel mali mesuliyet sigortası bulunmaktadır.

İşe Başlama Süresi

 • REMSE lojistik gücü ve personel portföyü ile sözleşme imzaladığı tüm projelerde minimum 5 gün maksimum 10 gün içerisinde işe başlama gücüne sahiptir.

PERSONEL ŞEÇİMLERİ VE EĞİTİMLERİMİZ

 • REMSE kadrolu ve part time çalışanı ile kendini sürekli geliştiren sektörün ilke ve kurallarını kendine prensip edinmiş ve müşteri haklarına saygılı çalışan portföy cetvelini sürekli yükseltmektedir.

Eğitimlerimiz

 • REMSE gelişime yönelik kalite hedefleri arasında eğitime ayrı bir önem vermektedir.
 • Tüm REMSE  personeli, işe girişte alacağı intibak eğitiminden başka, belirlenmiş periyotlar ile yapılan performans değerlendirmeleri ile tespit edilen eğitim ihtiyaçlarının ışığında da eğitimler vermekteyiz.
 • Yıllık bir plan dâhilinde yapılan eğitimlerin içerik, etkinlik ve verimliliği ölçülerek geliştirilmeleri hedeflenmiştir.
 • Projelerimizin tümünde personelimizin etkili bir ekip anlayışı içinde ve görevini tam olarak kavramış biçimde çalışmaları yönetim ilkemizdir. Müşteri ihtiyaçlarının göz önünde tutulması ve görev prosedürlerinin uygulanması temel esasımızdır.
 • Bu nedenlerle REMSE  hizmet verdiği iş yerlerinde görevlendirdiği personelini gündüz ve gece belli olmayan saatlerde denetime tabi tutmakta, personelin performanslarını yüksek tutabilmeleri için onları çok dikkatli izlemekte, temizlik, ve teknik hizmetleri ile ilgili görev ve ayrıntıların en ince detaylarına kadar anlaşıldığını geri besleme yöntemi ile kontrol etmektedir.

ACİL DURUM ( MOBİL EKİP )

 • Çalıştığımız firmalarımızla tüm faaliyetlerin etkin ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için ( su baskını, tadilat, genel temizlikler vb.) karşılaşılacak olan her türlü ek temizlik ihtiyacına mesai saatleri içinde en geç 3 , mesai saatleri dışında en geç 5 saat içinde merkeze bağlı mobil ekip tarafından hizmet verilmektedir.
 • REMSE yönetimine mesai saatleri dışında 7/24 ulaşabilirsiniz.

OPERASYONEL UYGULAMALARIMIZ

İŞ PLANLARI

 • Operasyona yönelik faaliyetlerimizin temelini oluşturan İş Planları, günlük iş akışının program dahilinde takip edilmesini sağlar. İş planlarının amacı aşağıdaki gibidir.
 • Alanların sorumlu personelini ve mesai saati içindeki dağılımını gösterir,
 • Tüm vardiyalar için hazırlanır,

ÜNİFORMA CHECK LIST

 • Üniforma check list; personelin dış görünüş ve hijyen 'açısından REMSE’ i temsil etmek için uygunluğunun kontrol edilmesi ve mesaiye her personelin zamanında başlayıp başlamadığının kontrolü için yardımcı bir uygulamadır. Üniforma check list aşağıdaki gibi uygulanır.
 • Üniforma check list personelin dış görünümünü kontrol etmek için uygulanır,
 • Üniforma check list supervısor’lar tarafından vardiya başlangıcında tüm personel toplu haldeyken yapılır ,
 • Bu check list ile personelin; saç sakal, üniforma ve ayakkabı temizliği ve kişisel hijyen durumu kontrol edilmiş olur,
 • Spv. tarafından tespit edilen eksiklikler check list üzerinde işaretlenir. Personel ile ilgili düzeltici faaliyetler akabinde uygulanır,
 • Proje Müdürü tarafından spot checklerle kontrol edilen personel incelenen check lıst’ le kontrol edilerek onaylanır ve aynı gün ilgili dosyasına kaldırılır.

PERİYODİK İŞ PLANLARI

 • Yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen ve yüksek giderlerle işletilen binaların fiziksel yapısının ilk gün ki gibi korunabilmesi açısından periyodik bakım planları önem arz etmektedir.
 • Periyodik iş planları yıllık olarak planlanır. Yapılacak çalışmalar her alan için aylık olarak takip edilir.

MÜŞTERİ TALEPLERİNİN GÜNLÜK OLARAK KARŞILANMASI

REMSE olarak müşteri taleplerinin tam ve eksiksiz karşılanması için “Operasyon Hareket Formu” oluşturulmuştur. Bu formun amacı, müşteri talep ve şikayetlerinin kayıt altına alınarak takip edilmesi, değerlendirilmesi ve çözümlenmesidir.

 • Operasyon hareket formu ile ilgili aşağıdaki prosedür takip edilir;
 • Tüm çağrılar departmanımıza iç ve dış müşteriden gün boyu direkt olarak kabul edilmektedir. Gelen çağrıların talep yada şikayet olduğunun belirlenmesi, çağrının değerlendirilmesi ve cevaplandırılmasının takibi için çağrıyı alan kişi tarafından Operasyon Hareket Formu’ na kayıt edilir,
 • Formu dolduran kişi, form üzerinde yer alan bilgileri tam ve anlaşılır olarak doldurur. Öncelikle çağrının şikayet mi, talep mi olduğunu belirler,
 • Daha sonra gelen çağrının içeriği ve çözümünün bizim sorumluluk alanımızda olup olmadığı değerlendirilir. Eğer gelen çağrının çözümü şirketimizin yetki ve sınırları dahilinde değil ise bu durum İşletme Müdürü’ne iletilir.

İMZA ÇİZELGESİ (puantaj)

 • İmza çizelgeleri personelin giriş-çıkış saatlerinin ve devam durumlarının takibi için düzenlenir.
 • İmza çizelgesinde adı bulunan her Personel; personel girişinde vardiya Supervisor’ı gözetiminde, işe giriş yaptığına dair, imzalarını atarlar. İlgili supervisor tarafından ertesi gün kontrol edilerek ilgili dosyaya kaldırılır.

DEPO İŞLEYİŞİ VE MALZEME TALEP

 • Kimyasallar, sarf malzemeleri ve makine-ekipmanlar depolarda muhafaza edilmektedir. İlgili supervısorlar tarafından düzenlenen ve takibi yapılan depolarda eğitimli personel görev yapmaktadır.
 • Vardiyaların günlük sarfiyat miktarlarına göre dağıtım ve takip yapılır. Supervısorlar kontrolünde, depo görevlisi tarafından her ayın 24’ ünde depo sayımları yapılarak; 25’ inde malzeme talep hazırlanır ve Merkez ofise iletilir. Her ayın 5’ ine kadar malzemeler teslim alınarak ana depoda muhafaza edilir.

PERSONEL PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Yeni işe başlayan personel; Personel Eğitim Takip ile eğitimi programına alınır. İlk Eleman Değerlendirme ile personelin ilk 15 günlük ve ikinci 15 günlük süreci değerlendirilerek 1 ay sonunda çalışmaya devam edilip-edilmeyeceğine karar verilir. Personel gelişimi periyodik olarak yapılan “Eleman değerlendirme” ve Personel performans Değerlendirme sınavı ile ölçülür.

 

Supervısor’ lar tarafından sürekli izlenen personellerin; farklı alanlara ve görevlere yönlendirilerek mesleki gelişimlerinin yanısıra kariyer planlaması sağlanır.