Remse'de tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.

Çalışanların şirketimizde işe girdiği günden itibaren tüm kişisel ve profesyonel kayıtları kurumumuzun özlük dosyalarında tutulmakta olup, bordro bilgilerinden aldığı eğitim ve başarılara kadar her türlü bilgiler bu dosyalarda tutulur. Bu amaçla tüm özel ve kurumsal konularda da çalışanlarımızın özel hayat ve kişisel bilgileri en üst düzeyde korunmaktadır.

Kurum çalışanlarının hak, hukuk ve yükümlülüklerini ilgilendiren her türlü yasal mevzuat, yönetmelik ve kanun değişikliklerinde Remse yeni düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçirir. Gerektiğinde çalışanları bu konuda bilgilendirir ve eğitim uygulamaları düzenler.